Wie doet wat

Ouders en/of verzorgers:

 • Sluiten een vraagoudercontract met Gastouderbureau EigenOppas
 • Doen jaarlijks een subsidieaanvraag kinderopvang bij de overheid
 • Hebben voor het kind een aansprakelijkheidsverzekering of sluiten deze alsnog af
 • Betalen het GOB de totale opvangkosten; gastouder- en bemiddelingskosten
 • Ontvangen korting wanneer zij via automatische incasso betalen
 • Beschikken over een werkend e-mail adres
 • Staan ervoor open om eenmaal per jaar een (telefonisch) evaluatiegesprek te houden met Gastouderbureau EigenOppas

De gastouder:

 • Is 18 jaar of ouder
 • Is in bezit van een gastouderopvang gerelateerd diploma
 • Is in bezit van een geregistreerd geldig kinder EHBO certificaat
 • Vraagt via de gemeente een Verklaring Omtrent Gedrag aan bij justitie, ook eventuele huisgenoten van de gastouder van 18 jaar en ouder dienen in bezit te zijn van een VOG
 • Sluit een gastoudercontract met Gastouderbureau EigenOppas
 • Is bereid mee te werken aan een jaarlijks terugkerende risico-inventarisatie in het huis waar de opvang plaatsvindt
 • Is bereid mee te werken aan een jaarlijks terugkerend evaluatiebezoek
 • Geeft maandelijks uiterlijk de laatste dag van de maand de uren van de voorgaande maand aan het GOB doorr
 • Heeft een aansprakelijkheidsverzekering of sluit deze alsnog af
 • Beschikt over een werkend e-mail adres
 • Regelt zelf de aangifte inkomstenbelasting

Beiden:

 • Nemen kennis van de door ons digitaal aangeleverde stukken zoals bijvoorbeeld het pedagogisch beleidsplan

Gastouderbureau EigenOppas

 • Verzorgt samen met de gastouder de kwaliteitsbewaking van het oppasadres
 • Verzorgt de betaling van de gastouder (bij tijdig ingediende uren rond de 10e van de maand volgend op de opvangmaand)
 • Verzorgt de benodigde informatie voor de belastingdienst
 • Verzorgt de facturering aan de ouders/verzorgers
 • Verzorgt de jaaropgaven voor de ouders/verzorgers en de gastouder