Pedagogisch beleid

Kinderopvang is een kwestie van vertrouwen. Ouders vertrouwen ons hun allerliefste bezit toe. Zij moeten de zekerheid hebben dat hun kind ook in hun afwezigheid een veilige opvang en een verantwoorde opvoeding wordt aangeboden. Daarom heeft Gastouderbureau EigenOppas ter ondersteuning van haar gastouders een pedagogisch beleidsplan opgesteld.

Het pedagogisch beleidsplan dwingt tot nadenken over doelen en middelen van aanvullende gezinsopvoeding. Het laat zien, waarop ouders kunnen rekenen, als zij hun kind in handen geven van een gastouder. Het pedagogisch beleidsplan zorgt ervoor dat ouders de gastouder kunnen aanspreken op haar beloften. Verder vormt het een goed uitgangspunt voor onderling gesprek.

Uitgangspunten

  • Tijdens de gastouderopvang draait alles om het gastkind. Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich in een eigen tempo en op zijn eigen manier
  • Ieder kind respect verdient
  • Het scheppen van een veilig en liefdevol leefklimaat
  • Veel persoonlijke aandacht door kleinschalige opvang
  • Regelmaat, reinheid en rust

Dit is de basis van waaruit wij werken. Ieder kind verdient het om zich op een prettige wijze te ontwikkelen. Om dat te realiseren moeten er een aantal voorwaarden geschapen worden, waarbinnen het kind zich kan ontwikkelen. Deze voorwaarden staan in ons pedagogisch beleidsplan verwerkt.

Gastouderbureau EigenOppas hecht er grote waarde aan in gesprek te blijven met ouders, gastouders én wetenschappers. Deze samenspraak is een voortdurend kritisch proces dat leidt tot verdieping en mogelijk tot veranderde inzichten. Het pedagogisch beleidsplan is dan ook geen eindproduct. Indien u meer informatie wenst omtrent het pedagogisch beleid van Gastouderbureau EigenOppas dan kunt u contact met ons opnemen.