Kwaliteit en kwaliteitsbewaking

Gastouderbureau EigenOppas voldoet aan de eisen die zijn vastgelegd in de Wet Kinderopvang. Dit wordt gecontroleerd door de GGD. De GGD legt dat vast in een rapport, dat vindt u hier: Landelijk register Kinderopvang


Vanuit Gastouderbureau EigenOppas worden de gastouders en het opvangadres gecontroleerd middels Risico Inventarisatie & Evaluatie. Hiervoor wordt een vanuit de overheid speciaal ontwikkeld systeem gebruikt dat tevens oplossingen aandraagt voor gevaarlijke situaties op het opvangadres.

Voor de start van elke nieuwe gastouder wordt op het opvangadres allereerst een volledige Risico Inventarisatie & Evaluatie uitgevoerd zodat gevaarlijke situaties direct kunnen worden aangepakt.