FAQ

Belasting en de gastouderinkomsten:

Iedereen in Nederland is verplicht om inkomsten op te geven bij de belastingdienst. Dat geldt dus ook voor het geld dat een gastouder verdient met het bieden van opvang. Een gastouder is niet in loondienst maar werkt als zelfstandige of freelancer. Het gastouderbureau houdt dan ook geen inkomstenbelasting of andere werknemerspremies in op het inkomen. Een gastouder ontvangt het inkomen uit arbeid ook wel neveninkomsten genoemd. Dit moet de gastouder zelf aangeven bij de belastingdienst. Als de gastouder geen ondernemer is, dan worden de inkomsten opgegeven bij inkomsten uit overige werkzaamheden met alle andere inkomsten opgeteld. Is de gastouderdoor de belastingdienst erkend als zelfstandig ondernemer voor de inkomstenbelasting dan gelden de daarbij behorende belastingregels.

Het inkomen dat een gastouder verdient kan ook gevolgen hebben voor eventuele uitkeringen en/of subsidies/toeslagen die de gastouder ontvang

Bemiddelingskosten:

De kosten die het gastouderbureau in rekening brengt voor haar diensten, hieronder vallen o.a. de administratie-, facturatie- en bezoekkosten alsook informatievoorziening. Daarnaast verzorgen wij in opdracht van de overheid toezicht op de kwaliteit van de opvang. Over de bemiddelingskosten heeft u ook recht op kinderopvangtoeslag.

Bureaukosten:

Dit is een ander woord voor bemiddelingskosten.

Hoe kan het dat gastouderbureau EigenOppas zo'n laag tarief Bemiddelingskosten hanteert?

  • Onze gastouders en vraagouders vinden elkaar zelf, wij bieden geen mogelijkheid tot koppeling;
  • We werken uitsluitend met (bijna) geregistreerde gastouders, we hebben dus geen opleidingskosten;
  • We bieden geen luxe extraatjes zoals een kerstpakket, ook de kinder ehbo cursus en de aanvraag van de VOG zijn voor rekening van de gastouder zelf
  • Wij bieden geen vervangende gastouder bij afwezigheid. We horen vaak dat dit wordt beloofd, echter kan het bijna niet waargemaakt worden. Sinds het ingaan van de nieuwe wet, zitten veel gastouders aan hun maximum kindaantal en hebben dus geen plek en daarnaast; wilt uw kind(eren) ineens bij een onbekende gastouder brengen?

Gastouder

Gastouders zijn mensen die kinderen van 0 t/m 12 jaar opvangen. Dit kan zowel in hun eigen woning als bij de vraagouder plaatsvinden. De opvangtijden kunnen variëren van enkele uren per week tot een volledige werkweek. De gastouder ontvangt voor deze opvang een vaste vergoeding per uur. Sinds 2010 is een gastouder waarvoor de vraagouder kinderopvangtoeslag wenst te ontvangen verplicht zich te registreren in het LRK.

Inschrijfkosten

Die heeft Gastouderbureau EigenOppas niet

Kinderopvangtoeslag

De toeslag die de vraagouder ontvangt over de kosten die u betaalt voor een erkende vorm van kinderopvang. De vraagouder vraagt deze aan via www.toeslagen.nl

Kom ik in aanmerking voor kinderopvangtoeslag?

U heeft recht heeft op kinderopvangtoeslag vanaf het moment dat uw gastouder in het LRK staat. In dit register komen gastouders en gastouderbureaus die aan de door de overheid gestelde eisen voldoen. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw inkomen en kunt u berekenen via www.toeslagen.nl

LRK

Landelijk Register Kinderopvang

LRK nummer van mijn gastouder

In het LRK kunnen geregistreerde gastouders of kinderopvangoragnisaties het beste worden opgezocht door in het zoekveld alleen de postcode in te toetsen (alle cijfers-letters aan elkaar bijvoorbeeld 1234AA). Het LRK is erg gevoelig, wanneer er ook nog andere gegevens worden ingetikt, gaat het vaak mis en vindt u niet wie/wat gezocht wordt.

Oppassubsidie

Een ander woord voor kinderopvangtoeslag

Starten bij gastouderbureau EigenOppas

Wanneer een gastouder reeds bij ons is aangesloten, kan snel gestart worden.

Wanneer een nieuwe gastouder bij ons wenst te starten, kan hier enige tijd overheen gaan. Zodra de koppeling van de gastouder met ons gastouderbureau in het LRK is gemaakt, kan gestart worden. Dit is echter altijd pas nadat is kennisgemaakt en de inventarisatie van de opvanglocatie heeft plaatsgevonden.

VOG - Verklaring omtrent het gedrag

Om als gastouder te kunnen werken stelt de wet een VOG verplicht. Wanneer de gastouder in de eigen woning opvang biedt, moeten ook de volwassen huisgenoten in bezit zijn van een VOG. Het aanvraagformulier voor een VOG kan opgevraagd worden bij Gastbureau EigenOppas. U vult uw persoonlijke gegevens in en gaat hiermede naar afdeling Burgerzaken van uw gemeentehuis. Een kopie van deze verklaring moet voor aanvang van de gastouderopvang in het bezit zijn van het gastouderbureau en mag maximaal 2 maanden oud zijn.

Vraagouders

Vraagouders zijn ouders die opvang zoeken voor hun kind(eren).